پروفایل تیم ملی کمیجان به مربیگری مجتبی جاوید
تیم ملی کمیجان
امتیاز کل :
۲۰۳۳
برد:
۲۹۳
باخت:
۳۳۹
مساوی:
۲۸۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
مجتبی جاوید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
تعداد بازدید:
۳۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 14
    ۱۴ بار قهرمانی
  • 15
    ۱۵ بار دومی
  • 17
    ۱۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی