پروفایل تیم ملی کمیجان به مربیگری مجتبی جاوید
تیم ملی کمیجان
امتیاز کل :
۱۸۷۸
برد:
۲۶۸
باخت:
۳۱۷
مساوی:
۲۷۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
مجتبی جاوید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۲۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 12
    ۱۲ بار قهرمانی
  • 13
    ۱۳ بار دومی
  • 15
    ۱۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی