پروفایل آرسنال ماكو2 به مربیگری مورینیو
آرسنال ماكو2
امتیاز کل :
۱۶۷۳
برد:
۷۰۷
باخت:
۹۷۳
مساوی:
۶۱۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۱۸
تعداد بازدید:
۷۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی