پروفایل پرسپولیس 2رود به مربیگری فری پا طلا
پرسپولیس 2رود
امتیاز کل :
۲۷۴۹
برد:
۱۱۰۱
باخت:
۶۳۵
مساوی:
۴۹۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فری پا طلا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۲۴
تعداد بازدید:
۲۶۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع خوب
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی