پروفایل تایتان اف سی به مربیگری محمد
تایتان اف سی
امتیاز کل :
۲۸۲۸
برد:
۶۵۰
باخت:
۳۸۲
مساوی:
۲۲۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۰۱
تعداد بازدید:
۱۸۸۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی