پروفایل بارسا ی کمیجان به مربیگری الکس پیانیچ
بارسا ی کمیجان
امتیاز کل :
۳۴۷۹
برد:
۵۸۸
باخت:
۴۴۰
مساوی:
۴۷۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
الکس پیانیچ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
تعداد بازدید:
۶۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 32
    ۳۲ بار قهرمانی
  • 21
    ۲۱ بار دومی
  • 36
    ۳۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب