پروفایل بارسا ی کمیجان به مربیگری ساعی شیشه بر
بارسا ی کمیجان
امتیاز کل :
۳۳۰۹
برد:
۵۶۲
باخت:
۴۲۴
مساوی:
۴۵۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
ساعی شیشه بر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۶۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 29
    ۲۹ بار قهرمانی
  • 21
    ۲۱ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی