پروفایل گریین فارست به مربیگری مهدی340
گریین فارست
امتیاز کل :
۱۲۷۲
برد:
۲۵۷
باخت:
۱۸۴
مساوی:
۱۹۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مهدی340
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۱۴۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط