پروفایل اث ميلان 3000 به مربیگری تيم فروشي
اث ميلان 3000
امتیاز کل :
۷۳۳۵
برد:
۱۴۵۵
باخت:
۱۰۸۳
مساوی:
۴۵۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
تيم فروشي
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۷۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر