پروفایل اث ميلان 3000 به مربیگری تيم فروشي
اث ميلان 3000
امتیاز کل :
۷۱۵۱
برد:
۱۴۱۸
باخت:
۱۰۶۶
مساوی:
۴۴۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
تيم فروشي
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۲۶۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی