پروفایل اث ميلان 3000 به مربیگری تيم فروشي
اث ميلان 3000
امتیاز کل :
۷۴۹۲
برد:
۱۴۸۴
باخت:
۱۱۰۶
مساوی:
۴۵۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
تيم فروشي
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۲۸۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع عالی