پروفایل اث ميلان 3000 به مربیگری تيم فروشي
اث ميلان 3000
امتیاز کل :
۷۶۶۶
برد:
۱۵۱۶
باخت:
۱۱۲۹
مساوی:
۴۶۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
تيم فروشي
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۲۹۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 79
    ۷۹ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر