پروفایل آرسنال ماكو به مربیگری علی
آرسنال ماكو
امتیاز کل :
۱۸۵۴
برد:
۲۱۱۸
باخت:
۲۸۹
مساوی:
۲۸۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۷
تعداد بازدید:
۵۰۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی