پروفایل ایالت جیریا به مربیگری حسن
ایالت جیریا
امتیاز کل :
۱۵۲۰
برد:
۳۷۶
باخت:
۵۲۴
مساوی:
۲۷۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
حسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۱/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۲۰۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی