پروفایل خاکریز سیاه به مربیگری یاسر
خاکریز سیاه
امتیاز کل :
۱۹۰۶
برد:
۲۷۴
باخت:
۲۸۷۲
مساوی:
۲۸۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاسر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
تعداد بازدید:
۳۵۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی