پروفایل آرسنال_تهران به مربیگری رضا پپ
آرسنال_تهران
امتیاز کل :
۶۹۳۴
برد:
۷۴۴۰
باخت:
۸۰۰
مساوی:
۹۸۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا پپ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۶۶۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 71
    ۷۱ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی