پروفایل آرسنال_تهران به مربیگری رضا پپ
آرسنال_تهران
امتیاز کل :
۷۱۷۶
برد:
۷۷۳۴
باخت:
۸۳۳
مساوی:
۱۰۱۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا پپ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۵
تعداد بازدید:
۶۹۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی