پروفایل آرسنال_تهران به مربیگری رضا پپ
آرسنال_تهران
امتیاز کل :
۷۲۶۱
برد:
۷۸۳۹
باخت:
۸۴۷
مساوی:
۱۰۲۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا پپ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۷۰۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب