پروفایل آرسنال_تهران به مربیگری رضا پپ
آرسنال_تهران
امتیاز کل :
۷۴۰۱
برد:
۷۹۹۰
باخت:
۸۷۷
مساوی:
۱۰۳۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
رضا پپ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۷۲۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 75
    ۷۵ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای