پروفایل ببیییییییببببب به مربیگری رحمت الله
ببیییییییببببب
امتیاز کل :
۱۷۸۹
برد:
۴۴۹
باخت:
۴۹۳
مساوی:
۳۶۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
رحمت الله
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۴۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی