پروفایل مهلا خانم به مربیگری www.ang3lchat.tk
مهلا خانم
امتیاز کل :
۱۲۱۵
برد:
۲۰۳
باخت:
۱۷۶
مساوی:
۱۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
www.ang3lchat.tk
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۱/۰۲
تعداد بازدید:
۱۵۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط