پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۱۸۲۸
برد:
۱۵۸۲
باخت:
۹۲۶
مساوی:
۳۸۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۰۴
تعداد بازدید:
۱۹۷۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰
افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 8
    ۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی