در حال بارگذاری...
امیرعلی
نام تیم: شیرینستان
تاریخ تاسیس: ۰۹ دی ۱۳۹۱
برد / باخت / مساوی:
۱۵۰۴ / ۸۹۱ / ۳۵۹
امتیاز کل: ۱۶۸۸
تعداد بازدید: ۱۹۶۲۴ بار

آخرین ورود: ۰۷ شهریور ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر: بر | بر | بر | بر | بر |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۹
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۷
مقام ها:
۲۰ بار قهرمانی
۱۶ بار دومی
۶ بار سومی
x20
x20
۲۰ بار قهرمانی
x16
x16
۱۶ بار دومی
x6
x6
۶ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک