پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۱۹۳۱
برد:
۱۵۹۷
باخت:
۹۳۶
مساوی:
۳۹۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۲۲
تعداد بازدید:
۱۹۷۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱
افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 9
    ۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی