در حال بارگذاری...
امیرعلی
نام تیم: شیرینستان
تاریخ تاسیس: ۰۹ دی ۱۳۹۱
برد / باخت / مساوی:
۱۵۱۳ / ۸۹۵ / ۳۶۱
امتیاز کل: ۱۶۹۸
تعداد بازدید: ۱۹۶۳۲ بار

آخرین ورود: ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر: بر | بر | بر | بر | بر |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۹
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۷
مقام ها:
۲۰ بار قهرمانی
۱۶ بار دومی
۶ بار سومی
x20
x20
۲۰ بار قهرمانی
x16
x16
۱۶ بار دومی
x6
x6
۶ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
 •  
 •  
 • تیم
 • برد
 • مساوی
 • باخت
 • تفاضل
 • امتیاز
 •  
 • ۴
 • کسب
 • ۲
 • ۱
 • ۱
 • ۷
کمک
کمک