در حال بارگذاری...
امیرعلی
نام تیم: شیرینستان
تاریخ تاسیس: ۰۹ دی ۱۳۹۱
برد / باخت / مساوی:
۱۴۳۲ / ۸۶۵ / ۳۲۶
امتیاز کل: ۱۵۹۰
تعداد بازدید: ۱۹۵۶۷ بار

آخرین ورود: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر: م | م | با | بر | م |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۹
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۷
مقام ها:
۱۸ بار قهرمانی
۱۵ بار دومی
۶ بار سومی
x18
x18
۱۸ بار قهرمانی
x15
x15
۱۵ بار دومی
x6
x6
۶ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک