پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۱۷۵۷
برد:
۱۵۵۲
باخت:
۹۱۲
مساوی:
۳۷۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تعداد بازدید:
۱۹۶۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹
افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 6
    ۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی