پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۲۲۱۷
برد:
۱۶۵۰
باخت:
۹۶۲
مساوی:
۴۱۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تعداد بازدید:
۱۹۹۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰
افتخارات
  • 24
    ۲۴ بار قهرمانی
  • 25
    ۲۵ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی