پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۲۱۲۹
برد:
۱۶۳۱
باخت:
۹۵۰
مساوی:
۴۱۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تعداد بازدید:
۱۹۸۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱
افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 23
    ۲۳ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی