پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۲۰۰۱
برد:
۱۶۰۹
باخت:
۹۳۹
مساوی:
۴۰۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۲۲
تعداد بازدید:
۱۹۸۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱
افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 20
    ۲۰ بار دومی
  • 10
    ۱۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی