پروفایل شیرینستان به مربیگری امیرعلی
شیرینستان
امتیاز کل :
۱۷۷۷
برد:
۱۵۷۳
باخت:
۹۲۰
مساوی:
۳۸۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیرعلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۰۴
تعداد بازدید:
۱۹۷۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹
افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 16
    ۱۶ بار دومی
  • 6
    ۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی