پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۴۹۵
برد:
۱۶۶۲
باخت:
۱۰۴۶
مساوی:
۹۳۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۴۲۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 77
    ۷۷ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب