پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۶۵۲
برد:
۱۶۹۸
باخت:
۱۰۶۵
مساوی:
۹۴۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۴۳۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 78
    ۷۸ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی