پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۱۱۹
برد:
۱۵۸۸
باخت:
۱۰۰۴
مساوی:
۹۰۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۳۸۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی