پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۳۹۸
برد:
۱۶۴۴
باخت:
۱۰۳۹
مساوی:
۹۲۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۳
تعداد بازدید:
۴۱۸۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 76
    ۷۶ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای