پروفایل بارسلونا7377 به مربیگری بهنام
بارسلونا7377
امتیاز کل :
۳۵۳۷
برد:
۱۶۵۸
باخت:
۶۶۰
مساوی:
۶۳۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تعداد بازدید:
۵۰۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی