پروفایل بارسلونا7377 به مربیگری بهنام
بارسلونا7377
امتیاز کل :
۳۶۲۶
برد:
۱۶۷۶
باخت:
۶۹۷
مساوی:
۶۶۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۵۱۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 30
    ۳۰ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر