پروفایل بارسلونا7377 به مربیگری بهنام
بارسلونا7377
امتیاز کل :
۳۷۸۴
برد:
۱۸۲۶
باخت:
۷۳۶
مساوی:
۶۷۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تعداد بازدید:
۵۲۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 28
    ۲۸ بار قهرمانی
  • 30
    ۳۰ بار دومی
  • 35
    ۳۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی