در حال بارگذاری...
مسلم
نام تیم: دکترکپی گنبد
تاریخ تاسیس: ۲۲ آذر ۱۳۹۱
برد / باخت / مساوی:
۳۸ / ۶۶ / ۴۹
امتیاز کل: ۲۷۸
تعداد بازدید: ۱۳۸ بار

آخرین ورود: ۱۸ اسفند ۱۳۹۱
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۲۴
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک