پروفایل 11 7 به مربیگری شبس
11 7
امتیاز کل :
۱۸۹۸
برد:
۳۸۸
باخت:
۱۰۷۶
مساوی:
۵۷۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
شبس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۹/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۶۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی