پروفایل طوفان کویر 25 به مربیگری ونگر
طوفان کویر 25
امتیاز کل :
۱۹۳۵
برد:
۶۹۶
باخت:
۳۰۱
مساوی:
۲۱۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
ونگر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۹/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۰۴
تعداد بازدید:
۲۶۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی