پروفایل رئال سرگذر به مربیگری الکس
رئال سرگذر
امتیاز کل :
۷۵۴۸
برد:
۷۰۶۱
باخت:
۱۲۸۰
مساوی:
۶۹۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
الکس
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۱۶۹۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی