پروفایل رئال سرگذر به مربیگری الکس
رئال سرگذر
امتیاز کل :
۷۲۶۵
برد:
۶۸۶۲
باخت:
۱۲۳۰
مساوی:
۶۷۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
الکس
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۱۶۶۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی