پروفایل رئال سرگذر به مربیگری الکس
رئال سرگذر
امتیاز کل :
۷۳۸۲
برد:
۷۰۱۸
باخت:
۱۲۶۳
مساوی:
۶۸۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
الکس
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۱۶۷۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی