پروفایل یخبندان جهنم به مربیگری محمدامین
یخبندان جهنم
امتیاز کل :
۲۰۱۶
برد:
۱۴۷۹
باخت:
۲۵۶
مساوی:
۲۰۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
محمدامین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۸/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۳/۱۶
تعداد بازدید:
۳۶۸۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی