پروفایل آراد نوین به مربیگری دون فابیو کاپلو
آراد نوین
امتیاز کل :
۳۶۸۹
برد:
۱۸۶۶
باخت:
۸۷۳
مساوی:
۷۰۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
دون فابیو کاپلو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۸/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۷
تعداد بازدید:
۴۸۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 38
    ۳۸ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 26
    ۲۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی