پروفایل آراد نوین به مربیگری دون فابیو کاپلو
آراد نوین
امتیاز کل :
۳۸۳۳
برد:
۱۸۹۲
باخت:
۸۹۱
مساوی:
۷۳۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
دون فابیو کاپلو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۸/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۴۹۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 39
    ۳۹ بار قهرمانی
  • 21
    ۲۱ بار دومی
  • 28
    ۲۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی