پروفایل آراد نوین به مربیگری دون فابیو کاپلو
آراد نوین
امتیاز کل :
۳۹۴۳
برد:
۱۹۱۰
باخت:
۸۹۹
مساوی:
۷۴۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
دون فابیو کاپلو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۸/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۵۰۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی