پروفایل حسین76 به مربیگری حسین
حسین76
امتیاز کل :
۲۳۳۵
برد:
۴۰۵
باخت:
۲۳۵
مساوی:
۲۶۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۸/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۱۵
تعداد بازدید:
۲۷۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی