پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۶۹۹۴
برد:
۱۲۷۳
باخت:
۸۹۶
مساوی:
۴۸۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۹
تعداد بازدید:
۱۶۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی