پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۷۱۴۴
برد:
۱۳۰۴
باخت:
۹۱۹
مساوی:
۴۹۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تعداد بازدید:
۱۷۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی