پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۷۶۲۲
برد:
۱۳۹۶
باخت:
۹۸۷
مساوی:
۵۲۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
تعداد بازدید:
۲۱۷۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی