پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۶۸۹۹
برد:
۱۲۵۲
باخت:
۸۸۱
مساوی:
۴۸۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
تعداد بازدید:
۱۵۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 51
    ۵۱ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی