پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۷۲۷۷
برد:
۱۳۲۷
باخت:
۹۴۲
مساوی:
۵۰۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۱۸۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب