پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۷۴۵۲
برد:
۱۳۶۲
باخت:
۹۶۲
مساوی:
۵۱۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۲۰۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب