پروفایل صداوسیما به مربیگری کامی
صداوسیما
امتیاز کل :
۶۷۹۰
برد:
۱۲۳۱
باخت:
۸۷۲
مساوی:
۴۷۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۴۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب