پروفایل زلزله آبی ری 3 به مربیگری pouriya
زلزله آبی ری 3
امتیاز کل :
۲۹۶۲
برد:
۳۱۱۶
باخت:
۴۱۲
مساوی:
۳۶۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
pouriya
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۲/۳۱
تعداد بازدید:
۱۱۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی