پروفایل کابوس7 به مربیگری CR7
کابوس7
امتیاز کل :
۱۹۳۵
برد:
۲۸۴
باخت:
۸۷۲
مساوی:
۳۳۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
CR7
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۷/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۸/۰۳
تعداد بازدید:
۴۶۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی