پروفایل چابهار مکران به مربیگری افشین قطبی
چابهار مکران
امتیاز کل :
۲۵۳۱
برد:
۱۰۱۱
باخت:
۳۵۹
مساوی:
۳۵۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
افشین قطبی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۷
تعداد بازدید:
۴۳۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب