پروفایل خرس پشمالو به مربیگری روباه پیر
خرس پشمالو
امتیاز کل :
۷۴۳۹
برد:
۱۲۷۲
باخت:
۹۴۸
مساوی:
۷۰۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
روباه پیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
تعداد بازدید:
۱۸۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی