پروفایل خرس پشمالو به مربیگری روباه پیر
خرس پشمالو
امتیاز کل :
۷۶۰۵
برد:
۱۳۰۰
باخت:
۹۶۹
مساوی:
۷۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
روباه پیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۱۹۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب