پروفایل 298717 به مربیگری 447514
298717
امتیاز کل :
۲۷۱۷
برد:
۵۵۹
باخت:
۵۶۸
مساوی:
۳۶۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
447514
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۴/۳۱
تعداد بازدید:
۱۶۹۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط