پروفایل قمیشی لاورز به مربیگری حامد
قمیشی لاورز
امتیاز کل :
۵۱۲
برد:
۵۸
باخت:
۱۴۶
مساوی:
۱۰۹
سیستم :
۳-۲-۵
استراتژی :
پرس
حامد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۵/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۱/۲۰
تعداد بازدید:
۴۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع خوب
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی