پروفایل مقیم مرکز به مربیگری امید
مقیم مرکز
امتیاز کل :
۷۵۸۸
برد:
۴۵۱۶
باخت:
۲۳۰۱
مساوی:
۱۶۲۳
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
امید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۷۸۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 81
    ۸۱ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع معمولی