پروفایل مقیم مرکز به مربیگری امید
مقیم مرکز
امتیاز کل :
۷۵۰۰
برد:
۴۴۳۷
باخت:
۲۲۸۸
مساوی:
۱۶۱۲
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
پرس
امید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۷۷۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی