پروفایل مقیم مرکز به مربیگری امید
مقیم مرکز
امتیاز کل :
۷۷۳۳
برد:
۴۶۳۱
باخت:
۲۳۳۰
مساوی:
۱۶۴۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
امید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۸۰۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی