پروفایل ××نیما×× به مربیگری نیما1982
××نیما××
امتیاز کل :
۷۷۱۳
برد:
۱۳۰۹
باخت:
۹۲۶
مساوی:
۷۵۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
نیما1982
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۶۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب