پروفایل ××نیما×× به مربیگری نیما1982
××نیما××
امتیاز کل :
۷۵۶۶
برد:
۱۲۸۲
باخت:
۸۹۹
مساوی:
۷۳۸
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
نیما1982
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۱
تعداد بازدید:
۱۴۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع معمولی