پروفایل مایورکا کرج به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مایورکا کرج
امتیاز کل :
۷۶۳۳
برد:
۱۶۲۲
باخت:
۱۸۶۸
مساوی:
۱۲۶۰
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۴۲۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب