پروفایل مایورکا کرج به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مایورکا کرج
امتیاز کل :
۷۴۹۵
برد:
۱۵۹۶
باخت:
۱۸۳۶
مساوی:
۱۲۵۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۴۱۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 70
    ۷۰ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی