پروفایل مایورکا کرج به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مایورکا کرج
امتیاز کل :
۷۷۷۶
برد:
۱۶۵۰
باخت:
۱۸۹۶
مساوی:
۱۲۷۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۴۳۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی