پروفایل رئال کاشان به مربیگری کاکا
رئال کاشان
امتیاز کل :
۸۱۶۵
برد:
۲۴۸۸
باخت:
۱۲۲۲
مساوی:
۸۷۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کاکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۱۵۴۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی