پروفایل رئال کاشان به مربیگری کاکا
رئال کاشان
امتیاز کل :
۸۰۱۵
برد:
۲۴۶۰
باخت:
۱۱۹۲
مساوی:
۸۶۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
کاکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۱۵۳۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی