پروفایل رئال نقلیه به مربیگری مهران انجلوتی
رئال نقلیه
امتیاز کل :
۳۲۲۰
برد:
۱۶۳۳
باخت:
۴۹۷
مساوی:
۵۴۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مهران انجلوتی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
تعداد بازدید:
۳۰۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی