پروفایل مردان سرخ به مربیگری حسین
مردان سرخ
امتیاز کل :
۳۸۸۲
برد:
۷۵۲
باخت:
۵۳۳
مساوی:
۴۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۴/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۳/۲۲
تعداد بازدید:
۲۵۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی