پروفایل مردان سرخ به مربیگری حسین
مردان سرخ
امتیاز کل :
۳۹۳۴
برد:
۷۶۰
باخت:
۵۴۵
مساوی:
۴۶۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۴/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۵
تعداد بازدید:
۲۶۱۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 39
    ۳۹ بار قهرمانی
  • 42
    ۴۲ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی