پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۵۹۷
برد:
۱۶۵۷
باخت:
۱۰۹۱
مساوی:
۷۹۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۹
تعداد بازدید:
۷۶۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی