پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۱۲۲
برد:
۱۵۴۱
باخت:
۹۹۹
مساوی:
۷۴۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۷۰۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر