پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۷۵۹
برد:
۱۶۹۲
باخت:
۱۱۲۰
مساوی:
۸۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۷۸۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی