پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۲۰۴
برد:
۱۵۵۸
باخت:
۱۰۱۲
مساوی:
۷۴۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۷۱۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب