پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۴۲۹
برد:
۱۶۲۲
باخت:
۱۰۷۲
مساوی:
۷۷۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۷۵۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر