پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۹۴۸
برد:
۱۷۳۰
باخت:
۱۱۴۱
مساوی:
۸۴۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۸۰۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر