پروفایل كلك به مربیگری نظيري
كلك
امتیاز کل :
۷۲۸۶
برد:
۱۵۸۱
باخت:
۱۰۳۳
مساوی:
۷۵۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
نظيري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۷۳۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب