پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۷۳۰۸
برد:
۱۴۴۲
باخت:
۱۲۵۵
مساوی:
۶۸۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۵۴۶۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب