پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۷۶۱۵
برد:
۱۴۹۱
باخت:
۱۲۹۵
مساوی:
۷۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۵۷۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای