پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۷۱۷۷
برد:
۱۴۱۹
باخت:
۱۲۳۱
مساوی:
۶۷۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۵۳۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای