پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۶۹۶۳
برد:
۱۳۸۵
باخت:
۱۱۹۹
مساوی:
۶۵۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد بازدید:
۵۰۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 51
    ۵۱ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای