پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۷۴۴۰
برد:
۱۴۶۲
باخت:
۱۲۷۷
مساوی:
۷۰۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۵۵۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب