پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۶۸۶۴
برد:
۱۳۶۸
باخت:
۱۱۸۶
مساوی:
۶۵۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۴۹۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 50
    ۵۰ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی