پروفایل شاهین5 به مربیگری رافا بنیتز
شاهین5
امتیاز کل :
۷۱۰۴
برد:
۱۴۰۸
باخت:
۱۲۲۰
مساوی:
۶۷۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رافا بنیتز
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۵۲۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی