پروفایل استادان 63 به مربیگری
استادان 63
امتیاز کل :
۱۳۶۷
برد:
۲۱۳
باخت:
۱۷۶
مساوی:
۱۷۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۴/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
تعداد بازدید:
۸۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط