در حال بارگذاری...
بابک
نام تیم: تخت خمشید
تاریخ تاسیس: ۱۲ مرداد ۱۳۸۸
برد / باخت / مساوی:
۹۸۸ / ۵۹۱ / ۳۴۲
امتیاز کل: ۴۳۲۸
تعداد بازدید: ۱۳۷۶۶ بار

آخرین ورود: ۰۱ فروردين ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر: م | با | بر | بر | م |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۷
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۶
مقام ها:
۳۶ بار قهرمانی
۳۶ بار دومی
۴۲ بار سومی
x36
x36
۳۶ بار قهرمانی
x36
x36
۳۶ بار دومی
x42
x42
۴۲ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک