در حال بارگذاری...
بابک
نام تیم: تخت خمشید
تاریخ تاسیس: ۱۲ مرداد ۱۳۸۸
برد / باخت / مساوی:
۹۹۵ / ۶۰۸ / ۳۵۲
امتیاز کل: ۴۳۸۳
تعداد بازدید: ۱۳۸۴۶ بار

آخرین ورود: ۰۱ فروردين ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۴۵
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک