در حال بارگذاری...
بابک
نام تیم: تخت خمشید
تاریخ تاسیس: ۱۲ مرداد ۱۳۸۸
برد / باخت / مساوی:
۹۸۸ / ۵۹۳ / ۳۴۵
امتیاز کل: ۴۳۳۴
تعداد بازدید: ۱۳۷۶۹ بار

آخرین ورود: ۰۱ فروردين ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۱
عملکرد اخیر: م | م | با | با | م |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۷
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۵
مقام ها:
۳۶ بار قهرمانی
۳۶ بار دومی
۴۲ بار سومی
x36
x36
۳۶ بار قهرمانی
x36
x36
۳۶ بار دومی
x42
x42
۴۲ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
 •  
 •  
 • تیم
 • برد
 • مساوی
 • باخت
 • تفاضل
 • امتیاز
 •  
 • ۱
 • گرگ
 • ۵
 • ۰
 • ۱
 • ۹
 • ۱۵
کمک
کمک