پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۷۹۶
برد:
۳۱۸۷
باخت:
۳۱۴۲
مساوی:
۱۸۷۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۵۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 70
    ۷۰ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی