پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۶۹۹۲
برد:
۲۹۴۶
باخت:
۲۷۴۷
مساوی:
۱۶۵۶
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
سانتر
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۹
تعداد بازدید:
۲۸۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی