پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۱۸۱
برد:
۳۰۰۴
باخت:
۲۸۱۷
مساوی:
۱۷۰۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۲۹۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی