پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۲۵۲
برد:
۳۰۳۲
باخت:
۲۸۴۹
مساوی:
۱۷۲۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۳۰۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب