پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۶۸۹۹
برد:
۲۹۰۵
باخت:
۲۶۹۴
مساوی:
۱۶۳۳
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۲۷۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع عالی