پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۶۱۹
برد:
۳۱۲۴
باخت:
۳۰۸۲
مساوی:
۱۸۲۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۳۳۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی