پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۳۴۰
برد:
۳۰۶۰
باخت:
۲۸۹۱
مساوی:
۱۷۵۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
تعداد بازدید:
۳۱۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی