پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۴۲۸
برد:
۳۰۷۷
باخت:
۲۹۹۱
مساوی:
۱۷۸۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۳۲۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی