پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۷۰۵۴
برد:
۲۹۶۹
باخت:
۲۷۸۸
مساوی:
۱۶۷۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۲۸۸۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی