پروفایل اقیانوس آبی به مربیگری کاپیتان بلو
اقیانوس آبی
امتیاز کل :
۷۵۷۵
برد:
۲۰۵۳
باخت:
۹۳۷
مساوی:
۷۴۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
کاپیتان بلو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۵۴۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 65
    ۶۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی