پروفایل اقیانوس آبی به مربیگری کاپیتان بلو
اقیانوس آبی
امتیاز کل :
۷۷۲۵
برد:
۲۰۷۷
باخت:
۹۶۰
مساوی:
۷۶۳
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
کاپیتان بلو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۵۶۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 65
    ۶۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب