پروفایل ترکمن اوغلن به مربیگری ترکمن
ترکمن اوغلن
امتیاز کل :
۴۵۹۵
برد:
۱۸۲۳
باخت:
۶۹۸
مساوی:
۴۹۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ترکمن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۰۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 47
    ۴۷ بار قهرمانی
  • 39
    ۳۹ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر