پروفایل ترکمن اوغلن به مربیگری ترکمن
ترکمن اوغلن
امتیاز کل :
۴۴۵۵
برد:
۱۷۷۱
باخت:
۶۵۷
مساوی:
۴۸۲
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
پرس
ترکمن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۱۹۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 46
    ۴۶ بار قهرمانی
  • 39
    ۳۹ بار دومی
  • 31
    ۳۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر