پروفایل شاهزاده سرابی به مربیگری شاهزاده
شاهزاده سرابی
امتیاز کل :
۲۹۹۰
برد:
۱۱۵۸
باخت:
۵۶۳
مساوی:
۶۹۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
شاهزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۰۱
تعداد بازدید:
۵۷۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر