پروفایل دماوند کوه به مربیگری 401614
دماوند کوه
امتیاز کل :
۱۸۸۵
برد:
۲۲۹
باخت:
۶۶۶
مساوی:
۴۴۹
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
401614
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۱۰۶۳
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 12
    ۱۲ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی