پروفایل دماوند کوه به مربیگری 401614
دماوند کوه
امتیاز کل :
۲۰۶۶
برد:
۲۴۸
باخت:
۷۱۹
مساوی:
۴۹۲
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
401614
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۱۰۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 12
    ۱۲ بار دومی
  • 13
    ۱۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی