پروفایل دماوند کوه به مربیگری 401614
دماوند کوه
امتیاز کل :
۱۹۷۱
برد:
۲۳۹
باخت:
۶۹۴
مساوی:
۴۶۷
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
401614
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۱۰۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 12
    ۱۲ بار دومی
  • 12
    ۱۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی