پروفایل پرسپولیس اسیر به مربیگری تیرداد
پرسپولیس اسیر
امتیاز کل :
۵۵۶۴
برد:
۹۷۷
باخت:
۶۹۵
مساوی:
۳۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
تیرداد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۸۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 35
    ۳۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب