پروفایل پرسپولیس اسیر به مربیگری تیرداد
پرسپولیس اسیر
امتیاز کل :
۵۳۹۸
برد:
۹۵۱
باخت:
۶۷۷
مساوی:
۳۴۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
تیرداد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۸۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر