پروفایل بن اتشین به مربیگری شهریار
بن اتشین
امتیاز کل :
۴۷۸۶
برد:
۸۱۵
باخت:
۶۱۶
مساوی:
۴۳۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
شهریار
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۸۳۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 47
    ۴۷ بار قهرمانی
  • 43
    ۴۳ بار دومی
  • 28
    ۲۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر