پروفایل تراو به مربیگری محمد عبدالهی میان آباد
تراو
امتیاز کل :
۲۵۳۲
برد:
۸۱۰
باخت:
۳۳۲
مساوی:
۳۳۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
محمد عبدالهی میان آباد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۲۲۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع معمولی