پروفایل استقلال ابی37 به مربیگری معین
استقلال ابی37
امتیاز کل :
۱۲۹۲
برد:
۲۰۸
باخت:
۲۰۳
مساوی:
۱۶۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
معین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۶/۰۹
تعداد بازدید:
۶۱۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط