پروفایل امیرپویا2012 به مربیگری سلنا
امیرپویا2012
امتیاز کل :
۲۰۰۸
برد:
۷۱۴
باخت:
۴۲۹
مساوی:
۴۰۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
سلنا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۲/۰۴
تعداد بازدید:
۸۵۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی